Featured image of post F-Shaped Pattern

F-Shaped Pattern

F-Shaped Pattern

F-Shaped Pattern

Năm 2006, các nhà khoa học ở Trung tâm Nielsen của Mỹ đã công bố nghiên cứu cho thấy người dùng thường đọc các trang Web theo hình chữ F: hai sọc ngang tiếp theo là một sọc dọc. Từ F là viết tắt của từ fast (Nhanh).

Họ ghi hình 232 người nhìn vào hàng ngàng trang web và phát hiện ra mô hình đọc trông giống hình chữ F và có ba yếu tố như sau:

  • Người dùng bắt đầu đọc theo chiều ngang, thường nằm ở vị trí đầu của nội dung.
  • Sau đó, di chuyển mắt xuống một chút, rồi lại di chuyển mắt tạo thành một đường ngang số hai.
  • Cuối cùng, người dùng quét mặt trái của nội dung theo chuyển động dọc. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hoặc chậm. Chuyển động cuối này tạo thành cái đuôi của chữ F.

AcrobatScreenSnapz001.png

Hàm ý của F pattern

  • Người dùng không đọc từng chữ một. Họ sẽ cố gắng đọc nhanh nhất có thể để lấy thông tin.
  • Hai đoạn văn đầu tiên phải chứa những thông tin quan trọng nhất.
  • Bắt đầu các tiêu đề phụ, đoạn văn và gạch đầu dòng bằng các từ mang thông tin mà người dùng sẽ nhận thấy khi quét xuống phía bên trái của nội dung của bạn ở gốc cuối cùng của chữ F. Họ sẽ đọc từ thứ ba trên một dòng ít thường xuyên hơn nhiều so với hai từ đầu tiên.

Tài liệu tham khảo

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy