Featured image of post Sầu riêng

Sầu riêng

Viết cho những mùa xuân chạy lung tung, trôi man mác

Khi một tâm hồn đẹp đi kèm lòng người u ám xao động thì chúng ta sẽ có một nỗi sầu để thưởng.

Liễu yếu đào tơ ta không phải

Bánh bèo ngay thẳng chính là ta

Đội trời đạp đất ham không nổi

Quét nhà rửa bát bao đảm đang.

Lòng này nặng trĩu, thơ lai láng

Một nỗi sầu riêng, ai thấu cho

Thôi thì mặc ai, để sầu đó

Gói tất cả lại, ta đi tu.

Thôi thì thôi đi, giải thích nhiều

Bực mình chẳng muốn nói gì đâu

Trăng hoa gẹo bướm mong không phải

Uyên ương lục đục kéo ta vô.

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy