Featured image of post Suy nghĩ trên mây - Hậu linh tinh

Suy nghĩ trên mây - Hậu linh tinh

Suy nghĩ trên mây - Hậu linh tinh

Tôi đem những việc tôi chả kể được với ai viết thành mấy dòng như này. Viết xong cứ ngồi cười như ngây như dại. Thật là kỳ cục!

1
2
3
4
Bình yên bên ngoài
Bình yên giả tạo
Bình yên bên trong
Tĩnh lặng mênh mông.
1
2
3
4
Mua một cái áo
Lại thêm cái quần
Rồi một mớ đần
Vậy là nhẵn túi.
1
2
3
4
Hết chuyện chẳng về
Cứ ngồi loay hoay
Tiếp mãi người ta
Ngàn năm ân hận.
1
2
3
4
Chuyền bóng nhầm người
Đối thủ bắt bài
Tìm cách gài người
Thành ra mình dại.
1
2
3
4
Chuyển đống cảm xúc
Thành một mớ thơ
Một chữ hóa mười
Thành ra mình lợi.
1
2
3
4
Kìa anh mét tám
Mười lăm ký lô
Nhẵn nhụi bóng trơn
Về nhà em nhé.
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy