Featured image of post Suy nghĩ trên mây - Lữ Na

Suy nghĩ trên mây - Lữ Na

Suy nghĩ trên mây - Lữ Na

Tôi viết bài này lúc 11 giờ tối, đơn giản là ghi lại những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình. Mùa xuân Hà Nội âm u nên những câu thơ trở nên thật khó hiểu, rối loạn giống lòng người khi đó.

Tôi lấy tên bài là Lữ Na. Lữ trong lữ khách, để luôn nhắc nhở mình chỉ là người khách qua đường giữa cuộc đời rộng lớn, luôn cần phải học hỏi, mở mang bản thân. Na là ghép của hai chữ đầu tiên từ tên đệm và tên thật của tôi.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Cô bé tóc xù
Đi giữa sương mù
Tiến lui trái phải
Bước nào cũng ngại
Đành phải đứng im
Bỗng thấy lim dim
Đánh liều đi ngủ
Trời kia không chủ
Mặt đất nứt ra
Ở tận đằng xa
Kìa ai lạ hoắc
Cặp mắt thật sắc
Thấu tận trong tim
Cô bé như chìm
Vào trong giấc mộng
Ở trong cái động
Có cái hồ xinh
Trên giường thủy tinh
Bóng ai yên nghỉ.
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy