Featured image of post Thơ thẩn - Lẩm cẩm - Lão - Phi

Thơ thẩn - Lẩm cẩm - Lão - Phi

Thơ thẩn - Lẩm cẩm - Lão - Phi

Viết là cách để lôi ra một con người khác trong mình. Hôm nay tôi lôi ra được một cô thơ thẩn. Không biết mai mốt còn lôi ra được nhân vật nào.

Tôi có vài cuốn sổ bé, thi thoảng lại lôi ra ghi chép vài chữ, viết rất ngẫu hứng đúng phong cách “trên mây”. Tính tôi lại lười nên văn phong cụt lủn. Nay xin trích ra vài đoạn ghi chép ấy.

1
2
3
4
Nhắn người chẳng thấy rep
Lần sau chắc mình im
Gõ hoài cửa chẳng mở
Được lắm thế mình bơ.
1
2
3
4
Ăn vận lếch thếch
Trông như con ếch
Đầu óc rỗng tuếch
Trèo cao có chết.
1
2
3
4
Gió ơi nơi đâu mang em về
Ngồi bên cười sổ cười hê hê
Tấp nập bon chen mình mặc kệ
Ôm cún, ôm đàn chẳng cần xê.
1
2
3
4
Lá rơi xuân vì cũ
Phủ kín sân trường Chu
Cô bé đã yên ngủ
Năm này em mấy thu?
1
2
3
4
Nghịch vài con bọ
Đau hết cả sọ
Mà bọ vẫn ngọ
Thì mình ngồi rọ!
1
2
3
4
Bốn chân nằm gối
Hay gào trời tối
Cả ngày thấy nằm
Chẳng ai phản đối.
1
2
3
4
Viết vài mã Go
Thấy não mình nâu
Thì biết còn lâu
Chương trình mới chạy.

Còn nữa … Hí hí …

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy