Featured image of post Viết blog trên Medium - Phần 1

Viết blog trên Medium - Phần 1

Viết blog trên Medium - Phần 1

Hầu hết bạn bè tôi đều đọc bài trên Medium và chính tôi cũng thấy trang này khá thú vị. Đã quen viết markdown (md) trên HashnodeNotion nên tôi đã nghĩ chắc editor của Medium cũng hỗ trợ markdown nên copy nguyên text vào và nhấn nút Publish.

Screenshot from 2021-12-28 01-04-42.png

Ai ngờ editor xịn quá lại copy vào ký tự gì là hiện thị giống hệt. Có một sự thất vọng không hề nhẹ. =))

Screenshot from 2021-12-28 01-05-10.png

Tôi mò lên google search thử thì phát hiện ra hai cách dùng markdown trong Medium.

  • Cách 1: Tạo 1 file gist có nội dung bạn mong muốn rồi import vào Medium. Chọn mục Stories -> Import a story hoặc vào đường dẫn https://medium.com/p/import.

Screenshot from 2021-12-28 01-17-08.png

  • Cách 2: Dùng tool convert markdown sang định dạng text của Medium, rồi copy vào editor. Bạn có thể tham khảo tool markdown-to-medium.

Screenshot from 2021-12-28 01-42-35.png

Vốn là một đứa lười biếng, tôi ngồi mò tiếp để viết script tự động post bài từ repository trên Github lên Medium. Tôi tìm được 2 thư viện là md-publishermdm.

Bài hôm nay tạm dừng ở đây. Mai tôi sẽ viết tiếp về phần chạy hai thư viện này.

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy